Kom igång med pcSKOG...Kommer strax

Teckna Serviceabonnemang

Ring 046-15 95 60 för köp

pcskog@pcskog.se

Lär dig pcSKOG via YoutubeTill pcSKOGs Youtube-kanal...

FAQ: Programmet

Man kan öppna användarhandledningen via programmet Proffs/Gård genom att klicka på en rund blå knapp längst till höger i programmet. På startsidan i programmet finns även en knapp som heter Onlinehjälp.

Man kan också surfa till pcSKOGs dokumentation via hemsidan med adressen https://www.pcskog.se/2019 (senaste versionen) eller https://www.pcskog.se/2016 (näst senaste versionen)

Ja, det går bra. Man kan sedan välja att ta ut sammanställningar/rapporter på en eller flera planer.

Javisst. Med tid och kunskaper i skoglig indelning går det alldeles utmärkt att göra sin egen skogsbruksplan i pcSKOG Proffs eller pcSKOG Gård. Om du har för avsikt att producera skogsbruksplaner för försäljning, dvs kommersiell användning av pcSKOG, krävs en licens för pcSKOG Proffs. För eget innehav räcker pcSKOG Gård. Det finns inga gränser för hur stor en plan får vara i varken Proffs eller Gård.

När du beställt en pcSKOG Kartservice från pcSKOG får du ett epost med en bifogad ini-fil.
1. Spara ini-filen på din dator, förslagsvis på C:UsersDBPersonligMallarMapServices.
2. Öppna pcSKOG. Klicka på knappen för att Öppna karttjänst-dialogen, se bild.

3. Klicka på knappen för att lägga till en grupp av kartjänster från en fil, se bild.

4. Välj ini-filen du sparade i förgående steg.
5. Klicka på knappen "Lägg till valda i kartan" för att lägga till kartan i pcSKOGs innehållsförteckning. Den visas nu under rubriken Externa teman/karttjänster i pcSKOGs innehållsförteckning/Legend.
Klart!

Det finns flera sätt. Man kan beställa en karttjänst från pcSKOG som ger tillgång till Ortofoto i färg eller Ortofoto + fastighetskartan. Leveranstiden är ett par dagar. Man kan även köpa kartor i form av bilder eller vektorkartor från någon av lantmäteriets återförsäljare.

Klicka på den runda knappen överst till vänster i programmet. Välj "öppna pcSKOG arkiv". Välj var i datorns filsystem/katalog som arkivet ligger. Klicka på Nästa följt av Slutför. Planen läggs in i pcSKOG. Fr.o.m version 2016 kan man även öppnar planer i Forestand-format.

När man har gjort ändringar i planen, t.ex. ändrat inventeringsdatumet, sparas detta direkt. När man har gjort ändringar i kartan, klickar på knappen Spara i redigeringspanelen. Vill man spara planen i version 2009-format, väljer man pcSKOG-knappen följt av Spara som... pcSKOG 2009 arkiv. Fr.o.m version 2016 kan man exportera en plan i Forestand-format.

Välj att skapa en rapport genom att klicka på den runda pcSKOG-knappen (överst till vänster), klicka sedan på Skriv ut... och skriv ut plan. Välj vilka rapporter som skrivas ut och klicka sedan på pdf-knappen. Välj var rapporten ska sparas och ge den ett namn. Klart.

Välj Kart-fliken i programmet. Klicka på knappen Lägg till Tema. Välj den fil eller bild du vill lägga in i pcSKOG. Det kan vara en shape-filer eller rasterbild m.m. Filen läggs in som ett tema under rubriken Externa teman i kartans innehållsförteckning. Klart.

FAQ: Licenser & administration

Proffs Gård
 • Får användas för kommersiell planframställning.
 • Kan ha flera brukningsenheter (som skrivs ut på rapporter).
 • Har funktioner för att framställa en s.k. operativ plan med åtgärdsytor.
 • Har funktion för att hämta och analysera laserdata från Skogsstyrelsen.
 • Ger möjlighet att köra andra produkter såsom Värdering, Operativ planering, Rekreationstillägg, osv.
 • Har funktion för att exportera till Heureka.
 • Har funktion för att slå ihop eller dela planer, t.ex. vid försäljning av en fastighet.
 • Ger möjlighet att ändra i datbasens tabeller med tabellhanteraren.
 • Får ej användas för kommersiell planframställning.
 • Kan endast ha en (1) brukningsenhet (som skrivs ut på rapporter).
 • pcSKOGs produkter pcSKOG Proffs/Gård släpps i en ny version ungefär en gång om året. En ny version innehåller större förändringar och nya funktioner. För att ta del av den nya versionen får man ett USB-minne och man kan genomföra en s.k. uppgradering. Man stoppar in USB-minnet med den senste versionen av programmet och startar installationen. Om man har en väldigt gammal version kan man behöva hjälp av pcSKOGs support att uppgradera i flera steg. Man behöver inte avinstallera den gamla versionen. Skogsbruksplanen/erna påverkas inte av en uppgradering av programmet.

  I takt med att vi får vetskap om buggar och bråskande förändringar i pcSKOG Proffs/Gård så tar vi fram uppdateringar som publicerar för hämtning via programmen.

  Nej tyvärr. Dock finns det användare som utnyttjar en s.k. pc-emulator på Mac. Ett exempel på en emulator är

  Nej. pcSKOG Proffs/Gård är inte utvecklat för att köras på en server. Dock kan man köra pcSKOG i olika virtuella miljöer, t.ex. Citrix. Man kan även dela och samarbeta kring en eller tusentals planer med pcSKOGs tjänst Plancenter.

  Vi erbjuder 30 dagars öppet köp på programvara. Godkänd retur ska ske i originalförpackning med uppgift med kundens namn samt nummer och datum på vår faktura eller följesedel.