Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium

Kontaktperson: Håkan Hulebo
Telefon: 0370-379202
Mobiltelefon: 070-3471946

Epost: hakan.hulebo@lj.se
Hemsida: www.lj.se/segerstadvarnamonaturbruk
Adress:
Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium
330 21 Reftele