Sätt planen i verket!

Med pcSKOGs produkter kan du skapa, lagra, säkerhetskopiera skogsbruksplaner och använda den överallt med appen.
Ajourhåll eller producera en plan i pcSKOG Gård. Via abonnemanget Avtalsservice Plus kan Du använda planen i Appen, samt få tillgång till nya versioner och vår support på kontorstid.
Har Du en skogsbruksplan i en pärm? Då har Du även en digital plan. Den digitala planen kan Du använda i en App via många av pcSKOGs kunder som har Digital skogsägare eller via pcSKOGs egen tjänst. Om Du vill ajourhålla planen på din egen dator (pc) finns programmet pcSKOG Gård.
Med pcSKOG Gård ajourhåller du enkelt din skogsbruksplan. Ändra beståndsgränser, utför åtgärder och skriv fram tillväxten.

Med abonnemanget Avtalsservice plus kan planen användas i pcSKOG App (Android eller iOS). Med planen i den mobila enheten kan Du t.ex. se din position och spara spår.

Producera med pcSKOG Proffs och lagra och versionshantera planerna i Planhotellet, hitta och använd planer med Utforskaren och erbjud planen i en App eller Webb via Digital skogsägare.

Med pcSKOG Gård ajourhåller du enkelt din skogsbruksplan.

Flest väljer...

pcSKOG Proffs

Med pcSKOG Proffs skapar du en skogsbruksplan från början till slut och skriver ut vad som sedan blir en skogsbruksplanpärm.

Läs mer...

pcSKOG Proffs

Med pcSKOG Proffs skapar du en skogsbruksplan från början till slut och skriver ut vad som sedan blir en skogsbruksplanpärm.

Läs mer...

pcSKOG Proffs

Med pcSKOG Proffs skapar du en skogsbruksplan från början till slut och skriver ut vad som sedan blir en skogsbruksplanpärm.

Läs mer...