pcSKOG Utforskaren

Med pcSKOG Utforskaren har Du direkt tillgång till ur organisationens Plancenter och kan söka ut avdelningar och utforska planer.

Artikelnr: 325 Kategori: Etiketter: ,

Produktbeskrivning

Med hjälp av Utforskaren kan man titta på och ställa frågor till alla planer som finns i den centrala lagringen Plancenter. Utforskaren kan antingen användas som en del till pcSKOG Proffs eller som ett eget program. Förutsättningen är att man är uppkopplad mot ett Plancenter, samt att detta är förberett för den extra lagring av data som behövs för att visningen och utsökningarna ska fungera. Kontakta pcSKOG AB för mer information om hur man kommer igång.

Fördelar med pcSKOG Utforskaren

Se organisationens alla planer i kartan
I pcSKOG Utforskaren kan Du se alla planer i organisationens Plancenter på kartan. Direkt får man den geografiska översikten som bara en karta kan ge.

utforskarenovervierw

Sök ut planer som uppfyller specifika kriterier
Genom en steg-för-steg guide kan man söka ut avdelningar genom att välja vilka kriterier som beståndet ska uppfylla. Från geografiska, administrativa till skogliga kriterier kan anges.

utforskaren_filter_11

Ta fram sammanställningar utifrån urvalet
Utifrån urvalet kan man ta fram sammanställningar och rapporter.

Skriv ut planer och kartor
Man kan skriva ut plan och kartor, precis som pcSKOGs övriga produktet

Hämta ut planer lokalt för användning offline
Genom ett enkelt klick på planen i kartan, hämtas den för användning offline. Du kan nu använda planen utan uppkoppling mot Internet.

Enkelt att använda
Utforskaren är speciellt framtaget för att vara enkelt att använda för icke-specialister. Hela användarupplevelsen är baserad kring kartan.

Enkelt att komma igång
Enkel installation. Inga planer att hämta in. Bara att sätta igång och navigera runt i kartan och göra en utforskning av alla planer i Plancenter.

Del av en helhetslösning 
Utforskaren är en integrerad del av Proffs och Plancenter. I takt med att planproducenter sparar planer i Plancenter kan dessa sökas ut och utforskas.

Översiktlig funktionslista

pcSKOG Utforskaren har följande funktioner i korthet. När man startar Utforskaren känner man igen mycket från Kartan, de stora skillnaderna är att menyfältsområdet har lite mindre funktioner, det har tillkommit en grupp för utsökningar i Utforskaren samt att kartans innehållsförteckning är dold. Den topografiska webbkartan är tänd för att få ett geografiskt sammanhang om var alla planer finns i landet.

– Navigera i kartan med zoom och panoreringsfunktioner.

– Tillgång till kartverktyg som markering, mätfunktion, samt redigering om man har Proffs installerat.

– Tema-funktionen: Lägg till tema i form av t.ex. shape-fil och eller bild.

– Karttjänst-funktionen: Lägg till någon av de fördefinerade karttjänsterna eller en egen karttjänst.

– Sök ut avdelningar och planer genom ett utsökningsguide. I guiden kan man söka genom bl.a. följande kriterier:

  • LKF, Planstart, Kundnr, Planläggare, Ägare/kontakt.
  • Avdelningsuppgifter såsom t.ex. SI, Ålder, Diameter, HKL och Volym
  • Trädslagsuppgifter såsom t.ex. Andel, Diameterfördelning och grundyta.
  • Föreslagna åtgärder,
  • Utförda åtgärder,

– Utsökningar kan sparas som urval som man kan återanvända.

– Utifrån gjort urval kan man skapa:

  • Urvalstema i kartan,
  • En sammanställningsrapport,
  • Ta fram valda planer utifrån aktuellt urval.
utforskaren_resultat_1
Sista steget i guiden. Här väljer man vad man vill göra med urvalet.

 

Funktioner unika för pcSKOG Utforskaren

– Visning av hela innehavet av planer i Plancenter.
– En utsökningsguide för att söka ut avdelningar och planer utifrån utvalda kriterier

Systemkrav

Operativsystem: Windows 7-10

Mer information

Användarhandledningen online… https://www.pcskog.se/2016/