pcSKOG Proffs

21.000 kr exkl moms

Med pcSKOG Proffs skapar du en skogsbruksplan från början till slut och skriver ut vad som sedan blir en skogsbruksplanpärm.

Artikelnr: 320 Kategori: Etikett:

Produktbeskrivning

oppcSKOG Proffs är ett produktionsverktyg för digitala skogsbruksplaner, utvecklat för planläggare av planläggare. Proffs innehåller alla funktioner Du behöver för att skapa en komplett grön skogsbruksplan. Sedan version 2016 finns även funktioner för att ta fram en s.k. operativ plan med åtgärdsytor.

Med enkla funktioner kan du beräkna varje års tillväxt, planera och skapa ett lönsammare skogsbruk – med rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid. pcSKOG Proffs går att använda där Du själv vill; i datorn på kontoret eller i surfplattan i skogen.

Fördelar med pcSKOG Proffs

Skapa en ny skogsbruksplan
pcSKOG Proffs är valet för tusentals planläggare och producenter av skogsbruksplaner i Sverige. Genom att Du kan öppna olika karttjänster och ta in olika datakällor, t.ex. flygbilder, kommer Du snabbt igång med planproduktionen. Det finns även möjlighet att importera planer i ett antal olika planformat. Inmatningen av beståndsinformation är effektiv tack vare smarta koder som går snabbt att mata in.

Håll skogsbruksplan uppdaterad och levande
Genom att underhålla planens data och föra in nya åtgärdsförslag, kan Du hjälpa skogsägaren att hålla sin skogsbruksplan uppdaterad. Åtgärder som utförts i skogen kan Du enkelt utföra i programmet. Med en knapptryckning varje år kan du ”räkna upp” skogens ålder och volym.

En helhetslösning
All planering kan genomföras i ett program – pcSKOG. Den långsiktiga planen, skogsbruksplanen, kan ajourhållas i pcSKOG Proffs och den kortsiktiga, operativa planen med åtgärdsytor, kan ajourhållas med funktioner för den operativa planen.

Hitta den information Du behöver
I pcSKOG Proffs finns en avancerad urvalsfunktion som möjliggör urval i flera steg av hela skogsbruksplanen. Urvalet kan sedan visualiseras på kartan och i tabellform.

Skapa ett lönsammare skogsbruk
Skogsbruksplanen är skogens affärsplan och pcSKOG ger dig en överblick över skogsinnehavet och vilka åtgärder som är bäst att göra vid olika tidpunkter. Med programmet pcSKOG Ekonomi kan du även se vilka intäkter och kostnader för föreslagna avverkningar du kan förvänta dig under planperioden.

Anpassa planen för din egen verksamhet

I pcSKOG Proffs kan Du kan lägga eller ta bort åtgärder eller lägga in uppgifter som inte togs med när planen upprättades, exempelvis stamantal och grundyta. Du kan enkelt lägga till Din egen logotyp på rapporter. I kartan kan Du lägga till kartobjekt, t.ex en ett karthuvud och norrpil som är unik för Din plan.

Skapa ett underlag för certifiering
Enligt både FCS och PEFC ska du årligen föra in förändringar på fastigheten och hålla din skogsbruksplan uppdaterad. Med pcSKOG Proffs har du ett utmärkt verktyg för både registrering och uppföljning av allt som händer på fastigheten enligt dessa krav.

Arbeta med GPS
Med pcSKOG Proffs får du verklig nytta av din GPS. I programmet kan du föra över platser (punkter) eller gränser/vägar (linjer) till eller från en GPS. Data som du kan samla in eller ta med ut i skogen kan exempelvis vara rågångar, nya skogsvägar, kultur-lämningar, svampställen eller planerade virkesupplägg.

Kommunicera enklare
Med din skogsbruksplan i pcSKOG Proffs, tillhör du en grupp av tusentals entreprenörer och skogsförvaltare som använder pcSKOG för att kommunicera kring skogsbruket. Man kan även exportera planen till en mängd olika format: Garmin (GPS), Google Earth (kml), Heureka, BM-win m.m.

Skapa kartor för egna behov
Det finns en mängd symboler, man kan t.ex. lägga till ett eget symbolbibliotek om man vill, och ritverktyg som du kan använda för att skapa nya kartor. I kartan kan Du lägga till kartobjekt, t.ex en ett karthuvud och norrpil som är unik för Din plan.

Utnyttja digitala flygbilder och kartmaterial 
Det finns idag en mängd kartdata som kan användas i programmet, som t.ex. flygbilder, fastighetskartan, terrängkartan, fornlämningsinventeringar, kulturkartor, historiskt kartmaterial sedan tiden före ”laga skifte” m.m. Ja, listan på digitalt kartdata kan göras lång. I programmet kan man även aktivera ett antal karttjänster som visar kartdata från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Metria (betaltjänster) och Open street map, m.m.

Översiktlig funktionslista

pcSKOG Proffs består av tre delar – plan, karta och karta 3D.

I Plan hanteras all data om avdelningar i skogsbruksplanen. Med plan kan man enkelt uppdatera avdelningsdata med avseende på utförda åtgärder och årlig tillväxt. Med pcSKOG Proffs kan man framställa en skogsbruksplan med skogsmarken indelad i målklasser med hänsyn till virkesproduktion och naturvård.

Funktionslista:

I plan finns ett antal rapporter som visar:
– Sammanställning över ägoslag,
– Trädslag och virkesförråd,
– Skogens fördelning på äldersklaser,
– Skogens fördelning på huggningsklasser,
– Skogsmarkens fördelning på målklasser.
– Åtgärdsöversikt med angelägenhetsgradering,
– 10-årig avverkningsplan,
– Sammanställning över utförda åtgärder,
– Planens kommentarer.

Med kartan visas skogsbruksplanens digitala karta.

– Den digitala skogskartan kan uppdateras och ändras direkt på skärmen,
– Ändringarna på kartan överförs med nya arealer till avdelningarna i planen,
– Temakartor med förvalda och egna teman kan skrivas ut,
– Sökningar och urval av avdelningar kan göras i både planen och kartan,
– Man kan exportera kartan till Garmin GPS,
– Man kan använda en s.k. realtids-GPS för att se sin position,
– Man kan öppna och använda kartdata i mängd olika format,
– Det finns stöd för s.k. karttjänster. Det innebär att man i kartan kan öppna och visa data från olika leveratörers karttjänster såsom Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Mapquest, m.m,
– Avdelningsdata och kartdata kan importeras från andra program.

I karta 3D visas skogsbruksplanens karta i 3D.

I 3D-kartan kan man bl.a:

  • navigera och “flyga” i 3D,
  • simulera en förstärkning av höjdskillnader,
  • simulera en vattenhöjning,
  • simulera solens förflyttning över terrängen.

gardkarta_medspo

Funktioner unika för pcSKOG Proffs

– I pcSKOG Proffs kan man använda flera brukningsenheter. I pcSKOG Gård kan man bara använda en brukningsenhet. Brukningsenheten skrivs ut på rapporterna.
– I Proffs kan man ta fram en s.k. Operativ plan med åtgärdsytor.
– Tabellhanteraren. Ett verktyg för att skriva direkt i tabellerna. Behövs ibland när man vill nå data som inte visas i programmet.
– Geometrikontroll. En funktion som kontrollerar och rättar fel i kartans linjer och ytor.
– Export-funktion till Heureka.
– Rekreationstillägget. Ger utökade målklasser för rekreation och nytt attribut för zonindelning och ett antal nya rapporter.
– Proffs krävs även för att köra ett antal andra program, t.ex. Operativ planering, Värdering och BM-win export.

Systemkrav

Nedanstående uppgifter är rekommenderade minimikrav. Det går oftast bra att köra med sämre processor, minne och skärmupplösning.

CPU                         1.6 GHz rekommenderas eller högre.
Processor                 Intel Core Duo, Pentium 4 eller Xeon Processor.
RAM                        1 GB minimum, 2 GB rekommenderas eller högre.
Hårddisk                  250 MB minimum.
Skärmens färgdjup   24 bit.
Skärmupplösning      1024 x 768 rekommenderas eller högre vid Normal storlek (96dpi).
Operativsystem:       Windows 7/8/10.

Mer information

Produktbroschyr pcSKOG Proffs

Användarhandledningen online… https://www.pcskog.se/2016/

Användarhandledningen (Proffs och OP) som pdf (hämtas via google drive)