pcSKOG Gård

6.500 kr exkl moms

pcSKOG Gård är programmet för Dig som är skogsägare och som vill skapa eller ajourhålla din digitala skogsbruksplan.

Artikelnr: 320 Kategori: Etikett:

Produktbeskrivning

Med pcSKOG Gård kan man ajourhålla sin digitala skogsbruksplan. Med tid och intresse kan man även skapa sin egen skogsbruksplan i programmet. Med enkla funktioner kan du beräkna varje års tillväxt, planera och skapa ett lönsammare skogsbruk – med rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid.

 

Fördelar med pcSKOG Gård

Skapa en ny skogsbruksplan

pcSKOG Gård är valet för tusentals skogsägare i Sverige. Genom att Du kan öppna olika karttjänster och ta in olika datakällor, t.ex. flygbilder, kommer Du snabbt igång med planproduktionen. Det finns även möjlighet att importera planer i ett antal olika planformat. Inmatningen av beståndsinformation är effektiv tack vare smarta koder som går snabbt att mata in.

Håll skogsbruksplan uppdaterad och levande

Genom att underhålla planens data och föra in nya åtgärdsförslag, kan Du hjälpa skogsägaren att hålla sin skogsbruksplan uppdaterad. Åtgärder som utförts i skogen kan Du enkelt utföra i programmet. Med en knapptryckning varje år kan du ”räkna upp” skogens ålder och volym.

Hitta den information Du behöver

I pcSKOG Gård finns en avancerad urvalsfunktion som möjliggör urval i flera steg av hela skogsbruksplanen. Urvalet kan sedan visualiseras på kartan och i tabellform.

Skapa ett lönsammare skogsbruk

Skogsbruksplanen är skogens affärsplan och pcSKOG ger dig en överblick över skogsinnehavet och vilka åtgärder som är bäst att göra vid olika tidpunkter. Med programmet pcSKOG Ekonomi kan du även se vilka intäkter och kostnader för föreslagna avverkningar du kan förvänta dig under planperioden.

Anpassa planen för din egen verksamhet

I pcSKOG Gård kan Du kan lägga eller ta bort åtgärder eller lägga in uppgifter som inte togs med när planen upprättades, exempelvis stamantal och grundyta.

Skapa ett underlag för certifiering

Enligt både FCS och PEFC ska du årligen föra in förändringar på fastigheten och hålla din skogsbruksplan uppdaterad. Med pcSKOG Gård har du ett utmärkt verktyg för både registrering och uppföljning av allt som händer på fastigheten enligt dessa krav.

Arbeta med GPS

Med pcSKOG Gård får du verklig nytta av din GPS. I programmet kan du föra över platser (punkter) eller gränser/vägar (linjer) till eller från en GPS. Data som du kan samla in eller ta med ut i skogen kan exempelvis vara rågångar, nya skogsvägar, kultur-lämningar, svampställen eller planerade virkesupplägg.

Kommunicera enklare

Med din skogsbruksplan i pcSKOG Gård, tillhör du en grupp av tusentals entreprenörer och skogsförvaltare som använder pcSKOG för att kommunicera kring skogsbruket. Man kan även exportera planen till en mängd olika format: Garmin (GPS), Google Earth (kml), Heureka, BM-win m.m.

Skapa kartor för egna behov

Det finns en mängd symboler, man kan t.ex. lägga till ett eget symbolbibliotek om man vill, och ritverktyg som du kan använda för att skapa nya kartor. I kartan kan Du lägga till kartobjekt, t.ex en ett karthuvud och norrpil som är unik för Din plan.

Utnyttja digitala flygbilder och kartmaterial

Det finns idag en mängd kartdata som kan användas i programmet, som t.ex. flygbilder, fastighetskartan, terrängkartan, fornlämningsinventeringar, kulturkartor, historiskt kartmaterial sedan tiden före ”laga skifte” m.m. Ja, listan på digitalt kartdata kan göras lång. I programmet kan man även aktivera ett antal karttjänster som visar kartdata från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Metria (betaltjänster) och Open street map, m.m.

Översiktlig funktionslista

pcSKOG Gård består av tre flikar – plan, karta och karta 3D (visar planen i 3 dimensioner).

I Plan hanteras all data om avdelningar i skogsbruksplanen. Med plan kan man enkelt uppdatera avdelningsdata med avseende på utförda åtgärder och årlig tillväxt. Med pcSKOG Gård kan man framställa en skogsbruksplan med skogsmarken indelad i målklasser med hänsyn till virkesproduktion och naturvård.

Översiktlig funktionslista

I plan finns ett antal rapporter som visar:
– Sammanställning över ägoslag,
– Trädslag och virkesförråd,
– Skogens fördelning på äldersklaser,
– Skogens fördelning på huggningsklasser,
– Skogsmarkens fördelning på målklasser.
– Åtgärdsöversikt med angelägenhetsgradering,
– 10-årig avverkningsplan,
– Sammanställning över utförda åtgärder,
– Planens kommentarer.

Med kartan visas skogsbruksplanens digitala karta.

– Den digitala skogskartan kan uppdateras och ändras direkt på skärmen,
– Ändringarna på kartan överförs med nya arealer till avdelningarna i planen,
– Temakartor med förvalda och egna teman kan skrivas ut,
– Sökningar och urval av avdelningar kan göras i både planen och kartan,
– Man kan exportera kartan till Garmin GPS,
– Man kan använda en s.k. realtids-GPS för att se sin position,
– Man kan öppna och använda kartdata i mängd olika format,
– Det finns stöd för s.k. karttjänster. Det innebär att man i kartan kan öppna och visa data från olika leveratörers karttjänster såsom Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Mapquest, m.m,
– Avdelningsdata och kartdata kan importeras från andra program.

I karta 3D visas skogsbruksplanens karta i 3D.

I 3D-kartan kan man bl.a:

  • navigera och “flyga” i 3D,
  • simulera en förstärkning av höjdskillnader,
  • simulera en vattenhöjning,
  • simulera solens förflyttning över terrängen.

Systemkrav

Nedanstående uppgifter är rekommenderade minimikrav. Det går oftast bra att köra med sämre processor, minne och skärmupplösning.

CPU                         1.6 GHz rekommenderas eller högre.
Processor                 Intel Core Duo, Pentium 4 eller Xeon Processor.
RAM                         1 GB minimum, 2 GB rekommenderas eller högre.
Hårddisk                   250 MB minimum.
Skärmens färgdjup   24 bit.
Skärmupplösning      1024 x 768 rekommenderas eller högre vid Normal storlek (96dpi).
Operativsystem:        Windows 7/8/10.

Mer information

Produktbroschyr pcSKOG Gård

Användarhandledningen online… www.pcskog.se/2019/