Uppdateringar: Nytt PEFC Certifikat

postad i: Nyheter | 0

pcSKOG har släppt uppdateringar under våren:

Släppdatum Versionsnr Innehåll
2021-05-07 2019.2.1.28 Justering av Forestand import/export

Geometrikontroll utbyggd för att identifiera och ta bort små ytor

Ajourhållningsdatum sökbart i Utforskare och på planhotellet

Diverse mindre felrättningar

2021-03-25 2019.2.1.23 Justering av Forestand import/export

Korrigering av GML export

Fler åtgärder synliga i tabelläget

Diverse mindre felrättningar

2021-02-15 2019.2.1.18 Rapporten Åtgärdsöversikt har fått ny sortering samt beräkning av uttag för alternativa åtgärder.

Nytt PEFC Certifikat

Linjetyperna Kraftledning och Stup hade en utjämningseffekt vid vissa zoomintervall, det är åtgärdat.

Teckenförklaringen har nu samma font för alla teman.

Infört knapp som justerar bergtecken till rätt vinkel.

Avdelningsidentitetens storlek kan nu sättas ned till 2pt

Infört knapp för att, vid utföra åtgärd, kunna växla mellan åtgärder inom gruppen och samtliga.

Nya karttjänster inlagda. Värdefulla vatten, Våtmarksområden “Ramsar” samt Myrskyddsplan. Dessa är även sökbara via Speciella värden.

Diverse mindre felrättningar

Leave a Reply

fem × 2 =