pcSKOG kurs för Kommuner

postad i: Nyheter | 0

pcSKOG ger en kurs i pcSKOG Proffs för Kommuner.

Datum: 26-27 sept 2018
Plats: UpplandsVäsby, Scandic InfraCity
Tid: 9.00 – 16.00
Pris: 6000 kr exkl moms per deltagare.
Kursledare: Per-erik Östlund.
Anmälan: Senast 1:a sept till per-erik.ostlund@telia.com

Program:

– Planens uppbyggnad och grundläggande begrepp i planen.
– Hur man gör olika inställningar.
– Rekreationsanpassad plan
– Ajourhållning av planen.
– Hur man gör urval i planen.
– Hur man sätter upp och använder karttjänster/geodata samverkan.
– Framtagning av planrapporter.
– Kartutskrifter.
– Hur man omnumrerar en plan.
– Tillväxtframskrivning.
– Kartredigering.
– Hur man kvalitetskontrollerar planen.
– Hur man använder planen i Google Maps/Earth.
– Genomgång och testning av pcSKOG appen.
– pcSKOG planhotell
– shapefiler från andra avdelningar på kommunen
-Drönare i pcSKOG

Leave a Reply

17 + tre =