Ny uppdatering till pcSKOG Proffs/Gård (2019.1.1.80)

postad i: Nyheter | 0

Följande uppdateringar har släppts till pcSKOG Rättvik (version 2019)

Uppdateringslogg pcSKOG proffs/gård Rättvik (2019), kumulativa ändringar.

 

Släppdatum Versionsnr Innehåll
2019-11-20 2019.1.1.59 Första version 
2019-12-20 2019.1.1.69 Förbättrad utskriftshantering

Om GPS aktiv panoreras kartan automatiskt

Spara georefererad bild som KMZ

Ny tematisering för skogliga grunddata

Hyggesfritt kan anges som skogsbruksmetod

Diverse felrättningar

2020-01-15 2019.1.1.71 Ny skogliga grunddata 

Diverse felrättningar

2020-01-24 2019.1.1.72 Ändrad hantering av nya skogliga grunddata
2020-02-21 2019.1.1.75 Förbättrad hantering vid hantering av externa bildfiler

Förbättrad hantering av planansvarig och fria fält

E-postutskick i samband med webbplan åtgärdat

Temat Speciella värden åtgärdat

Förbättrad symbolhantering mellan versioner.

2020-04-01
(senast släppta)
2019.1.1.80 Skogsstyrelsens barkborrekarta som karttjänst 

Diverse rättningar av funktion i Operativ Planering (endast pcSKOG proffs)

Karttexter rättade, i vissa skalor kunde dessa visas felaktigt i tidigare version

Diverse mindre förbättringar och rättningar

Leave a Reply

sex − 1 =