Bakgrund

Vi på pcSKOG värnar om din integritet och säkerhet. GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på öppenhet och därför finns den här sidan för dig för att du ska veta vad vi gör i behandlingen av personuppgifter. Det finns ett antal områden som tillsammans ger dig helheten över hur vi ser på integriteten och säkerheten, både gällande pcSKOGs program och för dig som användare och kund till pcSKOG.

Detta behöver du tänka på

Det finns ett antal delar som du behöver tänka på som kund och personuppgiftsansvarig. I samband med nästa uppdatering av programmet kommer du att få ta del av nya Allmänna villkor och en uppdaterad integritetspolicy.

Till -> Detta behöver du tänka på

Om GDPR

Under GDPR har vi valt att sammanställa information om lagen och vad det innebär, samt vart du kan hitta mer information för att få bättre koll på hur detta påverkar dig.

Till -> GDPR

Säkerhet

I rollen som personuppgiftsbiträde har pcSKOG ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i behandlingen av personuppgifter. Hur pcSKOG arbetar med säkerhet har vi sammanställt på vår Säkerhetssida.

Till -> Säkerhet

Incidenthantering

Vid en eventuell personuppgiftsincident rapporterar pcSKOG inom skälig tid information om incidenten via pcSKOGs nyhetsbrev. Om Ni önskar få denna informaton, anmäl Dig här... -> länk till nyhetsbrev.

Frågor och svar om GDPR

Under detta avsnitt har vi försökt ställa samman eventuella frågor och dess svar kring pcSKOGs uppfyllande av Dataskyddsförordningen.

Till -> Frågor och svar

Integritetspolicy (inkl cookies)

I vår Integritetspolicy beskriver vi vår behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet och förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss. Som de flesta andra företag använder pcSKOG s.k. cookies för att förbättra din internetupplevelse. I policyn finns beskrivet vad en cookie är och hur vi använder dessa för att du ska kunna ta ställning till vad du samtycker till när du besöker vår hemsida.

I samband med en uppdatering av programmet kommer du som kund att få möjlighet att läsa och godkänna integritetspolicyn. 

Länk till pcSKOG Integritetspolicy (2018-05-22) i pdf-format. 

pcSKOGs allmänna villkor

Inför GDPR har vi uppdaterat våra allmänna villkor genom att paragraf 8.8.1, 8.8.2 och 8.8.3 ersätts med följande paragraf:

8.8 Personuppgifter
Om Kunden avser att behandla personuppgifter inom ramen för Produkter/Tjänster, för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig (enligt definition i tillämplig lagstiftning), ska Kunden informera pcSKOG härom. PcSKOG utgör i sådant fall ett personuppgiftsbiträde till Kunden, och Kunden och pcSKOG skall i anslutning till avtalet också ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att reglera parternas inbördes skyldigheter med hänsyn till behandlingen.

I samband med en uppdatering av programmet kommer du som kund att få möjlighet att läsa och godkänna de allmänna villkoren.

Länk till Allmänna villkor och personuppgiftsbiträdesavtal (2018-05-22) i pdf-format