Att vara en virkesköpande organisaion idag är krävande. Ökat skogsägande på distans ställer högre krav på organisationen. Behovet av effektiv kommunikation med leverantörer ökar därmed också, när man allt mer sällan träffas i skogen. Mycket information om organisationens leverantörer finns i skogsbruksplanen, men tillvaratas den informationen inom organisationen idag?

Att samla alla skogsbruksplaner hos pcSKOG skapar stora möjligheter. Dela ut leverantörernas skogsbruksplaner i en app är ett sätt att knyta dem närmare till er. Med skogsbruksplanerna samlade hos oss kan ni även söka ut lämpliga bestånd för åtgärder och enkelt samla ihop större åtgärdsytor hos angränsande markägare. Skogsbruksplanerna går även lägga som ett kartskikt i era befintliga system, för att integrera informationen i planen och beståndsgränser.

  • Samla planerna på ett ställe (Planhotell)
  • Ge leverantörer tillgång till sina skogsbruksplaner i app (Digital skogsägare)
  • Skapa ett kartskikt med plandata (Planhotell – WMS)
  • Sök bland organisationens alla skogsbruksplaner (Utforskaren)
Gemensamt beslutsunderlag

En ajourhållen plan är ett bra underlag för beslut.

Spara tid

Använd planer i appen som underlag för diskussion och affär.

Skaffa översikten

Använd planer lagrade i Planhotellet som underlag för analys.

Appen är den nya pärmen.

Men nu är den aktuell och alltid med. Utför åtgärder och ajourhåll planen i fält.

Ta ett meeting med oss och se fördelarna.

Du får möjlighet att ställa frågor och vi visar lösningen.