Att vara extern part och rådgöra med skogsägare kräver tydliga underlag. Det är ibland tidsödande att göra sammanställningar över kassaflöden och utförda åtgärder vid årsslutet. Att administrera ett skogsinnnehav i samarbete med externa parter kräver också bra underlag för åtgärder som ska utföras.

Med hjälp av pcSKOG kan du ta fram de underlag du behöver. Programmets rapporter är utmärkta beslutsunderlag när du ska besluta vilka åtgärder som bör genomföras eller som råd vid försäljning. Tematiserade kartor över innehavet ger också god möjlighet att kommunicera med skogsägare eller utomstående part. Du har också möjlighet att ha dina kunders objekt i en app, så att du alltid har med dig ditt underlag. Uppdatera utförda åtgärder direkt i fält. PcSKOG ger dig också möjlighet att skapa bra underlag för till exempel virkesförsäljning, anbud på skogsvård eller liknande.

  • Färdiga rapporter för ekonomiska sammanställningar (pcSKOG Proffs)
  • Tematiserade kartor (pcSKOG Proffs)
  • Digital skogsbrukplan, max 10 planer (pcSKOG App)
Enkelt att komma igång

Spara planer i Planhotellet med ett klick. Logga in i appen och du är igång!

Bli mer produktiv i fält

Med planerna i appen finns nu möjlighet att både uppdatera planens värden och att göra anteckningar.

Effektivare arbetsflöde

Samla in data via appen till direktiven. Skapa direktiven i Proffs. Med planens data som bas.

Skaffa översikten

Med kundernas planer i Planhotellet kan du söka ut bestånd och planer som uppfyller dina kriterier.

Ta ett meeting med oss och se fördelarna.

Du får möjlighet att ställa frågor och vi visar lösningen.