Skogsbruksplanläggning idag är mer än bara skogsuppskattning. Kraven på skogsbruket ökar ständigt och i slutändan är det ofta du som planläggare som måste göra avvägningen ute i fält. Samtidigt är varje minut i fält dyrbar tid - ett planläggningsprogram måste vara robust.

PcSKOG är marknadsledande inom skogsbruksplanläggning. I vårt program finns alla hjälpmedel tillgängliga som du kan tänkas behöva för att göra dina avvägningar korrekt. Programmet anpassas ständigt för att passa ändrade förutsättningar i skogsbruket. Även om skogsbruksplanen i grunden är en ganska standardiserad produkt finns stora möjligheter för dig att göra anpassade skogsbruksplaner efter kundens särskilda önskemål. Stora möjligheter finns även för dig att utvecklas som planläggningsföretagare. Med pcSKOG får du också ett planläggningsprogram som alltid är anpassat till de senaste kraven som ställs på skogsbruket. I pcSKOG programmet infogar vi ständigt ny teknik och nya lösningar, allt för att underlätta för dig som planläggare.

  • Skapa skogsbruksplaner enligt senaste standard (pcSKOG Proffs)
  • Utvecklas som planläggare (Planhotell, Digital skogsägare)
  • Använd app som arbetsverktyg (pcSKOG app)
Kom igång snabbt

pcSKOG Proffs är utvecklat för planläggning. Allt finns där i form av datakällor och funktioner.

Bli produktiv från första dagen

pcSKOG är utvecklat för att minimera tiden det tar att göra en plan.

Utveckling sker kontinuerligt

Proffs används av ett 60-tal planläggare i Sverige. Alla bidrar på olika sätt med utvecklingen av programmet.

Vi står bakom dej

Med avtalsservice har du trygg tillgång till utveckling och support. Vi är ett samtal bort.

Ta ett online-möte med oss och se fördelarna.

Du får möjlighet att ställa frågor och vi visar lösningen.