Som skogsförvaltare av ett större innehav eller som professionell förvaltare jagar man ständigt tidstjuvar och onödiga kostnader. Flödet av information måste fungera enkelt och smidigt. Det måste också gå fort att dela information om skogsinnehavet till utomstående aktörer. När allt det praktiska är gjort vill man även kunna redovisa och följa upp utförda åtgärder.

pcSKOG vet att du som förvaltare arbetar operativt. Vi har en rad lösningar med dig i åtanke. Använder du drönare i skogsbruket finns goda möjligheter att koppla ihop den med din skogsbruksplan.

I pcSKOG kan du göra traktdirektiv och sedan uppdatera planen när åtgärden är utförd. Direktiven delas enkelt till skogsentreprenörer för användning direkt i skogsmaskinernas datorer. Med programmet följer även en rad rapporter som kan användas för att följa upp dina genomförda åtgärder.

Har du många fastigheter att förvalta kan även ett planhotell med möjlighet att dela skogsbruksplanen i app till fastighetens ägare, vara en bra lösning för dig.

- Ajourhållning av planen direkt i fält (pcSKOG app)
- Traktplanering (PcSKOG proffs – Operativ planering)
- Sammanställningar över utförda och planerade åtgärder (pcskog Proffs – Rapporter)
- Skapa temakartor över innehavet (pcSKOG proffs)
- Lagra planer smidigt och säkert (pcSKOG Planhotell)
- Hantera många planer i app (pcSKOG Digital skogsägare)

Komplett lösning

Ajourhållning, versionshantering, operativ planering, fältarbete via app. pcSKOG har alla delarna i en komplett lösning.

Utvecklas kontinuerligt

pcSKOG har en bred användarbas och utvecklas därför kontinuerligt enligt våra användares önskemål.

Spara tid

Med en uppdaterad plan i botten finns mycket tid att spara i den operativa planeringen.

Vi står bakom dej

Vi hoppas inte höra ifrån dej, men skulle det behövas så finns vi där för att hjälpa dej.

Ta ett meeting med oss och se fördelarna.

Du får möjlighet att ställa frågor och vi visar lösningen.