Planhotellet finner nya användare

postad i: Blogg | 0

Möte i skogen kring skogsbruksplanen.

pcSKOGs tjänst Planhotellet vinner kontinuerligt nya användare i Skogssverige. Under andra halvåret har ett antal nya kunder tillkommit som ser fördelarna med säkrade skogsbruksplaner som är enkelt åtkomliga för hela organisationen.

pcSKOG kommer under 2019 att beskriva och publicera ett antal olika kundreferenser under rubriken Kundprojekt på vår kommande uppdaterade hemsida.

Leave a Reply

arton − 15 =