Se skogsbruksplanen i 3D

Från och med version 2016 kommer Du att kunna se skogen och skogsbruksplanen i 3D.

Se video på youtube...

2D blir 3D

Klicka på fliken Karta 3D och en 3d-modell av planen skapas automatiskt. 

Alla lager och utvalda teman i Karta 2D visas i 3d-modellen. 

Alla lager som är tända i Karta 2D, t.ex en flygbild, visas draperat på en 3D-modell.

Om man markerar ett område i 2D visas även markeringen i 3D-läget.

 

3d1

Navigera i 3D

Man navigerar i 3D-modellen genom att rotera, förflytta sig och zooma.

Flyg mellan bestånd.3dmove

Se teman i 3D

Utvalda teman går att se i 3D.

Exempel på teman är Ålder, Virkesförråd och Trädslag/ålder.

3dtheme

Simulera en vattenhöjning

Genom att höja vattennivån kan man se vilka låglänta områden som sannolikt kommer att drabbas hårdas vid en eventuell översvämning. Om man köper en högupplöst höjdmodell blir analysen mer exakt.

3doverflow

Se solen gå upp över planen

Genom att simulera en sol (ljuskälla) kan man se vilka områden som sannolikt ligger störst tid i skugga. 

3dshadow